Lietošanas noteikumi

Veikala lietošanas noteikumi shop.meinl.lv 
Distances līgums

Šis distances līgums tiek slēgts starp interneta veikalu shop.meinl.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju – fizisku vai juridisku personu, kura veic pasūtījumus interneta veikalā shop.meinl.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs (turpmāk tekstā Pircējs).

Pārdevējs – shop.meinl.lv, SIA “Cafe Art“ (Rēģ. Nr. 40103792620), juridiskā adrese: Lielā iela 1, Dreiliņi, LV-2130.

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese shop.meinl.lv Pircējiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – shop.meinl.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Pircēja pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Pircēja norādīto adresi.


1. Vispārējie noteikumi
1.1. Vietnes īpašnieks ir 
SIA “Cafe Art“ (Rēģ. Nr. 40103792620), juridiskā adrese: Lielā iela 1, Dreiliņi, LV-2130.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala shop.meinl.lv starpniecību, Pircējs piekrīt distances līguma preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Distances līgums minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskais piedāvājums.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija
2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama 
Pircējam ar vai bez reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Pircējs norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Pircējs var noformēt Pasūtījumu patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē.

3.2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda sekojošo informāciju:

     Pircējs  nosaukums un/vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds.
     Piegādes adrese
     Kontakttālrunis
     Elektroniskā pasta adrese
3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Pircējam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma veikšanu

3.4. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.5. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu).

3.6. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Pircējs norādīja reģistrējoties vietnē.
3.7. Gadījumos, kad Pircējs atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta 
Pircējam.
3.8. Interneta veikala shop.meinl.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Pircēja displejā.

4. Piegāde
4.1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
4.2. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi, kas nav radušies piegādātāja vainas dēļ.
4.3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
4.4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina 
Pircējam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecnājumu vai kompensāciju.
4.5. Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā " Preču piegāde".  
4.6. Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

5. Preces apmaksa
5.1. Preces cenas tiek norādītas vietnē eiro (EUR) ar PNV.

5.2. Apmaksas veidi tika aprakstīti vietnes sadaļā "Apmaksas veidi".
5.3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam, izņemums Līguma 
Pircēji.
5.4. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas kartēm vai bankas pārskaitījumu, vai ar apmaksu skaidrā naudā, saņemšanas brīdī uz vietas SIA “Cafe art” izdošanas punktā Lielā ielā 1, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130.

6. Atlaižu kodi

6.1. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Pircējiem atlaižu kodus, piedāvājot tos par piedālīšanu vietnes mārketinga akcijas. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

6.2.Atlaižu kods ir burtu un/vai ciparu kombinācija, ar kuru iepērkoties kafijaspupina.lv var saņemt atlaides pirkumam vai pasūtījuma piegādei.

6.3. Atlaižu kodus var saņemt dažādu akciju laikā apmeklējot shop.meinl.lv vai saņemot tos no “Cafe art” SIA e-pastā, vai sociālajos tīklos.

6.4 Atlaižu kods jāievada pirkuma groza pēdējā solī sadaļā: ATLAIDES KODS Ievadiet savu kupona kodu!
Atlaižu kods jāievada precīzi tāds, kāds tas norādīts to saņemot.

6.5. Atlaižu kodiem tiek piešķirts derīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot. Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmakasas piegāde.

7. Preces atgriešana
7.1. 
Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.
7.2. Gadījumā, ja 
Pircējam ir atteikuma tiesības no preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 7.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas preces vērtību, izņemot šīs preces piegādes izmaksas.
7.3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.
7.4. 
Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas apmainīt iegādāto preci pret analoģisko, ja šīs preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Pircēju pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināliesaiņojums. Par analoģiskās preces piegādi no Pircēja tiek iekasēta papildus samaksa.
7.5. Ja uz brīdi, kad 
Pircējs atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās preces, Pircējs ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu.

7.6. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējam tādā veidā, kādu Pircējs izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Pircēja rakstiskā iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Pircēja norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.
7.7. Ar detalizētu informāciju par naudas līdzekļu atgriešanas kārtību var iepazīties veidnē sadaļā "Garantija un atgriešana".

8. Garantijas un atbildība
8.1. Pārdevējs nenes atbildību par 
Pircējam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
8.2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3. Preču aprakstiem interneta veikalā shop.meinl.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijem.
8.5. Interneta veikala shop.meinl.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

9. Privātuma politika
9.1. 
Pircēja informācijas sniegšana.
9.1.1. Reģistrējoties vietnē, 
Pircējs sniedz šādu informāciju:
     Vārds, Uzvārds;
     Elektroniskā pasta adrese;
     Kontakttālruņa numurs;
     Preces piegādes adrese;
     Parole piekļuvei vietnei.
9.2. 
Pircēja sniegtās informācijas izmantošana.
9.2.1. Pārdevējs izmanto 
Pircēja informāciju ar nolūku:
      
Pircēja reģistrācijai vietnē;
     Savu saistību izpilde attiecībā pret 
Pircēju;
     Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
      
Pircēja informēšanai par veikala jaunumiem un veiktajām akcijām.
9.2.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt 
Pircējam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Pircējs nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var atteikties no jaunumu nosūtīšanas.

9.3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
9.3.1. Pārdevējs apņemas neizpaust no 
Pircēja saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Pircēju nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Pircēju priekšā pieņemto saistību izpildei:

  • Piegādes izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam – Omniva SIA
  • Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam – Decta SIA

9.3.2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
9.3.3. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes shop.meinl.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

9.3.4. Pārdevējs nepārdos, nepirks, nesniegs, nemainīs  vai nekādā citā veidā neizpaudīs Konta vai Darījuma datus vai personisko infromāciju par Kartes lietotāju, izņemot paša Kartes lietotāja, Visa/Mastercard korporācijas vai pēc valsts iestāžu pieprasījuma.


10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai  e-pastu info@meinl.lv. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.